فاصله

نقشه را تا می زنم

و جهان را

توی جیبم می گذارم .

...

..

.

"تو" فقط چند سانتی متر

از من دوری!  

/ 3 نظر / 7 بازدید

با با دمت گرم نگار جون. اگه با تا زدن فاصله ها تمام شود که من الان تمام نقشه های جهان و تا می زنم تا به مقصدم برسم. مرسی عزیزم واسه یه لحظه بعد یه روز تلخ خندم گرفت. توهم به من سر بزن .

نجمه میردار

با با دمت گرم نگار جون. اگه با تا زدن فاصله ها تمام شود که من الان تمام نقشه های جهان و تا می زنم تا به مقصدم برسم. مرسی عزیزم واسه یه لحظه بعد یه روز تلخ خندم گرفت. توهم به من سر بزن . [لبخند]

بابایی

زندگی یعنی بخند هرچند غمگینی.ببخش هرچند مسکینی.فراموش کن هرچند دلگیری...