نامه به آیدا

بالاخره خواهد آمد آن شب هایی که تا صبح در کنار  تو بیدار بمانم ،

 سرت را روی سینه ام بگذارم و به تو بگویم که در کنارت چه قدر خوشبخت هستم.

( نامه به آیدا - احمد شاملو - 29 شهریور 1342 )

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
مائده

هرچقدر دورباشیم بازبه هم نزدیکیم بالارونگاه کن.... هردوزیریک آسسمانیم.

..........

وب خوبی داری دوست داشتی سر بزن خوشحال میشم