کاش نباشم

کاش خودم را جایی جا بگذارم

و برگردم ببینم که

نیستم!

ناهید سلطانی

/ 1 نظر / 6 بازدید
آرزو

چه اسفندها ...آه چه اسفندها دود کردیم! برای تو ای روز اردیبهشتی که گفتند این روزها میرسی از همین راه!