رسیده ----نارس

رسیده که باشی

طعم‌ات اشتهای خاک را باز می‌کند

نارس هم ـ فرقی نمی‌کند

تنها بی‌اشتها جویده می‌شوی


محمد علی بهمنی

/ 1 نظر / 7 بازدید
مائده

دلتنگ شده ام.... نمیدانم... شایدبرای تو شایدبرای دیروزهایی که باتوسرکردم....