چشم های تو قهوه ی ترک است

چشــم های تو قهوه ی ترک اسـت ابروانــت هوای کردستان
خنده هایت کلوچه ی فومن گریه های تو چای لاهیجان

ساحل انزلی ست چشمانت موج ها آبروت را بردند
تن داغ تو ماسه ی دریاست توی گرمای ظهر تابستان


ای درخت مبــارک نارنـــج تــــو چــــراغ محــله ی مـــایــی
مرد همسایه ی شما دزد است شاخه ات را برای من بتکان

مثل اخبار تازه می مانی که به چشم کسی نیامده ای
نکند ناگهــان یکی برسد برساند تـــو را به گوش جهان

/ 0 نظر / 7 بازدید