اندکی خدا

تکلیف اتاق تاریک را

کلید برق، روشن می‏کند
و تکلیف سیگار زر را
کبریت بی‌‏خطر
!

تکلیف دهلیزهای درون را
نه کلید برق
نه کبریت بی‌‏خطر ،
تنها
اندکی خدا
می‏‌بایست
خدایی که سخت
نایاب است .

سیدحسن حسینی

/ 0 نظر / 12 بازدید