سخن عشق

سخن عشق تو بی آن که برآید به زبانم
رنگ رخساره خبر می‌دهد از سر نهانم
/ 1 نظر / 7 بازدید
مائده

اون که خاطرتومیخواد حتمانفسی میخواد. نفسم باش که خاطرتوخیلی میخوام