از دلتنگی

 

هزار سال پیش از آنکه جاده را
رفتن آموخته باشند     
دلتنگِ تو بودم،
انگار
هزار سال منتظر بودم
بیایی پشت پنجرۀ اتوبوس
برایم دست تکان بدهی،
تا این شعر را برایت
بنویسم.

 

لیلا کردبچه/ کلاغمرگی

/ 0 نظر / 8 بازدید