ستاره دنباله دار

تو ستاره ای!

میروی!

و من دنباله ات که می سوزم


جواد باقری

/ 1 نظر / 6 بازدید
آرزو

از تمام رمز ورازهای عشق جز همین سه حرف جز همین سه حرف ساده ی میان تهی چیزدیگری سرم نمی شود من سرم نمیشود ولی.... راستی دلم که میشود! قیصر امین پور