برگردیم

برگردیم به شعر

 

وقتی که جایی برای برگشتن نیست

و هیچ کاری از دست ِ هیچ کسی

برای بی اندازه گی ِ بغض های بعدازظهر

                                                  بر نمی آید ...

 

برگردیم

به اینکه کجای ِ کارمان به جایی نرسیده ،

که داریم برمی گردیم به اینکه کجای ِ کارمان به جایی نرسیده !

...

برگردیم به خودمان

خیلی خودمانی برگردیم به خودمان

و خودمان را بگذاریم به جای خودمان

                                      که برگشته ایم به جای خودمان ! 

/ 0 نظر / 5 بازدید