برای خودم مردی شده ام

بی صدا گریه میڪنم ایــن  روزها

در سڪوت

سرسخت 

دنیا مواظبم باش ،

قلبم هنوز زنانه می تپد 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید